En compliment amb el que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

 

Propietat del lloc web

Titular: Synergy 4u S.L.

CIF: B65905341

Telèfon: 93 899 01 28

Direcció: Barri Can Natura, “Cal Sisplau”, 08731 Sant Martí Sarroca

Contacte: info@synergy4u.eu

Titular

“Synergy4u”, com a titular i responsable del present lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document per a donar compliment a les obligacions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Objecte

La pàgina web de “Synergy4u” té com a objecte facilitar al públic informació sobre els seus serveis d’enginyeria.

Continguts

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada en el portal web, els continguts d’aquest podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud d’aquests acudint sempre als textos de la pàgina web.

El titular del lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Acceptació

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Accés a la pàgina web

Com s’ha detallat anteriorment, l’accés a la web de “Synergy4u” és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar i conèixer l’avís legal, la política de cookies i la política de privacitat, així com els termes i condicions d’ús.

Accés gratuït

L’accés a la pàgina web per als usuaris té caràcter gratuït, tret que es refereixi al cost de la connexió a Internet subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte.

Condicions generals d’ús

La utilització de la pàgina web de “Synergy4u” per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari. L’usuari es compromet a fer un ús conforme al present Avís Legal i a no utilitzar la informació, activitats i serveis que el “Synergy4u” posa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis.

Continguts

Els continguts de la pàgina web del “Synergy4u” són posats a la disposició de l’usuari com a informació pròpia i de tercers, per la qual cosa el “Synergy4u” posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè aquests continguts siguin sempre exactes i actualitzats.

Serveis interactius

Quant a l’ús dels serveis interactius que permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web del “Synergy4u”, si en algun moment n’hi hagués, serà conforme a la llei i el present avís legal. “Synergy4u” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, Autoritats i Forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Informació veraç

En cas de comunicar-se amb “Synergy4u”, l’usuari haurà de facilitar informació veraç, per la qual cosa l’usuari garantirà sempre l’autenticitat de les dades comunicades. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada actualitzada.

Usuaris menors d’edat

Els usuaris menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, per a l’ús dels serveis. La responsabilitat en la determinació dels continguts als quals accedeix un menor és responsabilitat dels pares, tutors o representants legals. Per a evitar l’accés a contingut no apropiat per internet es recomana l’ús de programes o filtres que limitin el contingut disponible.

Ús correcte de la pàgina web

L’Usuari es compromet a la correcta utilització de la web i utilitats que se li proporcionin conforme a la llei, el present Avís Legal i les instruccions i avisos que se li comuniquin. L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu de la web i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de “Synergy4u”, i/o que puguin causar qualsevol mal o perjudici de manera directa o indirecta.

Propietat intel·lectual, industrial

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, fotografies, icones, gràfics, imatges, codi font, logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són propietat intel·lectual de “Synergy4u” o si és el cas de tercers, tret que s’especifiqui el contrari, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. L’usuari no podrà utilitzar la marca gràfica o qualsevol altre signe distintiu de “Synergy4u” dins de la seva pàgina web excepte en els casos expressament autoritzats per “Synergy4u”. Aquestes autoritzacions es demanaran per escrit a “Synergy4u”. Per tot això l’usuari que accedeixi a la pàgina web haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web titularitat de “Synergy4u” o de tercers.

La reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública, requereix de l’autorització escrita prèvia per part de “Synergy4u”. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de “Synergy4u” serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc web. L’ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï prèvia i expressa autorització del titular.

Respecte a les cites de productes i/o serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc patrocini o recomanació.

Enllaços de tercers a la pàgina de “Synergy4u”

Si un usuari vol introduir un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web de “Synergy4u” haurà d’obtenir autorització de “Synergy4u”.

El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que en el nostre lloc web es poguessin estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb el titular de la pàgina web: info@synergy4u.eu

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que el “Synergy4u” pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest Avís Legal.

Protecció de dades

Per a aquells casos que es recaptin, tractin o emmagatzemin dades personals es farà de conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar al peu d’aquesta mateixa.

Política de cookies

En el text legal de la política de cookies es troba detallat l’ús dels cookies i pot consultar-lo al peu d’aquesta pàgina web.

Accés a la pàgina web

“Synergy4u” no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari a conseqüència de fallades en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

Qualitat del servei i dels continguts

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. En cas que l’usuari consideri que existeix algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb el titular del lloc web.

Tant l’accés al lloc web, com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en aquests, és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

“Synergy4u” intentarà garantir sempre el correcte funcionament de la pàgina web les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, encara que no es pot descartar la possibilitat que existeixin determinades causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o qualsevol altra circumstància semblant que facin impossible l’accés a la pàgina web. Per tot això, “Synergy4u” no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se a conseqüència de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts. “Synergy4u” no es fa responsable de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts, de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal, o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a la disposició dels usuaris del lloc web.

“Synergy4u” es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. En resum, “Synergy4u” en cap cas es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web.

En compliment del que es disposa en la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el titular del lloc web es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat col·laborant de manera activa en la retirada o, si és el cas, en el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Enllaços de tercers

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden també dirigir a continguts web de tercers. En aquests casos “Synergy4u” actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002 i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en les pàgines web de tercers en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no actuï amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç.

L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a “Synergy4u”, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular “Synergy4u” no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs. En el supòsit que l’usuari consideri que existeix un enllaç amb contingut il·lícit podrà comunicar-lo a “Synergy4u” a info@synergy4u.eu sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

El titular del lloc web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

L’establiment de l’enllaç amb una altra pàgina web no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de “Synergy4u”.

“Synergy4u” no es responsabilitza de cap mode ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç amb una altra pàgina web pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina de l’enllaç.

Llei Aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la web de “Synergy4u”, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir de l’accés a la pàgina web, l’usuari i “Synergy4u” en els casos en què la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre’s a un fur, acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.